onsdag 21 december 2011

fem före jullov...
Terminen avslutades idag med en pyssel- och dans-dag. Denna gång var även jag med och pysslade, riktigt roligt eftersom det inte blir så mycket pysslande i lilla klassen annars. Många fina julkrubbor blev resultatet. Änglakör eller ståtliga stjärngossar?

Josef och Maria.Mitt första halvår på skolan har gått mycket snabbt. Jag jobbar med att bygga upp en specialundervisning som fångar upp och erbjuder stöd till alla elever som behöver det. Det kräver bra rutiner och struktur och det tar tid att arbeta fram rätt modell för vår skola. Hösten har jag använt till att få en överblick över kunskapsläget i klasserna, lära känna eleverna och fånga upp de som behöver extra stöd just nu. Det är en bra början. 

Jag har också fått lära mig hur rutinerna i Strängnäs kommun fungerar när det gäller stödåtgärder och utredningar. Det kan se olika ut i olika landsting och kommuner. En del kartläggningar gör jag på skolan, andra får vi hjälp med av Resurscentrum i Strängnäs eller BUP. Att göra en utredning handlar inte om att komma fram till en diagnos på "problemen", utan om att veta vad elevens svårigheter beror på för att kunna ge rätt hjälp och stöd. Ju mer information vi har desto bättre kan vi göra individuella anpassningar. 

När ett barn uppvisar svårigheter i skolan, inlärningsmässigt eller socialt, är första steget alltid att ta reda på vad beteendet beror på. Det finns inga barn som är elaka eller stökiga för att de vill vara det, det finns alltid orsaker bakom. Vi lägger mycket tid på detta, att analysera hela situationen runt barnet och här är samarbetet med föräldrarna ovärderligt. En pedagogisk kartläggning eller en utredning kan också göras för att få mer kött på benen. Allt i syftet att veta hur vi kan stöda barnet på bästa sätt. 

Som jag nämnt i tidigare inlägg; det är vår skyldighet på skolan att alla barn ska trivas och lyckas med arbetet i skolan. Då kan vi inte kräva att alla gör allt på samma sätt. Rättvisa är det olika, inte det lika!


 GOD JUL och GOTT NYTT ÅR till er alla!
Hälsar JennyEn mycket fin sista skoldag.
söndag 11 december 2011

Kartläggningar på gång

Svenska ett ämne som jag som speciallärare jobbar mycket med. Denna vecka i form av kartläggning i klass tre, lästräning med elever i flera klasser samt enkel kartläggning av språket med förskoleklasserna.

Treorna har under fyra lektioner fått göra uppgifter i läsförståelse, ordförståelse, rättskrivning och ljudanalys. De tog detta på största allvar och alla jobbade mycket koncentrerat. 
Full koncentration när eleverna jobbar med läsförståelse.Ljudanalys.


Kartläggningen görs som en utvärdering av kunskapsläget i klassen. Dels som stöd för planeringen av undervisningen men även för att följa upp att alla elever får vad de behöver för att hela tiden utvecklas. Speciellt när det gäller svenska är det viktigt att i ett tidigt skede fånga upp de elever som eventuellt behöver mera stöd. Ju äldre eleverna blir desto mer kräver skolarbetet i alla ämnen en god läs- och skrivförmåga. 

Kartläggningen ger en bra övergripande bild av kunskaperna i klassen och är samtidigt en utvärdering på hur väl undervisningen täcker upp alla delområden. Det ger oss information om vilka kunskaper och elever vi behöver titta noggrannare på. 

Talträning och kartläggning av språket i förskoleklasserna är ett annat område som är på schemat just nu. Att jobba med språket innebär mycket mer än att jobba med bokstäver och läsning. I förskoleklasserna jobbar man med grunden för att lära sig läsa och skriva, den så kallade "fonologiska medvetenheten".  

Alla barn måste lära sig att uttala och känna igen de ljud som ingår i vårt språk. Oftast lär sig barnen detta automatiskt, men det kan ta olika lång tid. En del barn har särskilt svårt med vissa ljud som "s" eller "r" och då kan vi hjälpa till genom att öva språkljuden i klassen. Behövs det ytterligare träning kan eleverna få träna mera enskilt eller i små grupper. Oftast får vi hjälp av talpedagogerna vid resurscentrum i Strängnäs som kommer ut och tränar. Andra gånger får eleverna träna med mig i lilla klassen. 

Att träna tal och språkljud är riktigt roligt. Det handlar om att träna musklerna i ansiktet och munnen och det kan man göra bl.a. genom grimaser,  tung-gymnastik, ramsor, sånger  och blåsa pingisbollar. Låter roligt, eller hur?

Hälsningar,
Jenny