söndag 6 maj 2012

Studiebesök

Så här på våren när sommarlovet börjar hägra och det är dags för det "sista rycket" så är det bra att få samla inspiration utanför skolan. De senaste veckorna har fört med sig många intressanta tips och idéer för min del när jag har fått gå både på kurs och studiebesök. 

Först var jag i Stockholm på en kurs i multisensorisk läsinlärning. Jag fick nya tips och idéer på hur vi kan ge alla barn bra lässtrategier från början. Mycket av innehållet på kursen var bekant sedan tidigare, det påminde de så kallade finska influenserna som vi tagit med oss till Gripsholmsskolan. Här är några punkter som jag tycker är viktiga för att alla barn tidigt ska knäcka läskoden och uppnå goda lässtrategier:

- noggrann kartläggning av barnens förkunskaper i f-klass och ettan. 
- anpassa undervisningen efter barnens nivå
- jobba strukturerat, mycket repetition, ge en bra grund.
- träna fonologisk medvetenhet 
- kontinuerlig uppföljning av läs- och skrivförmåga även i de högre årskurserna

De flesta barn lär sig läsa och skriva oavsett metod- och materialval. Men de som behöver lite mer tid på sig, som behöver träna lite extra, måste fångas upp tidigt.  Som det sades på kursen:

"Det är bra att göra rätt från början, men den sämsta metoden är att låta barnet misslyckas och först därefter sätta in stödåtgärder. Då startar stödåtgärderna från en negativ utgångspunkt"

Sant! Kartläggningarna är viktiga, inte för att stämpla eller leta fel bland barnen, utan för att fånga upp i ett tidigt skede. Barnen är de första som märker att de inte kan samma som klasskompisarna, helst ska vi hinna före så att glappet inte blir så stort.

Sedan fick jag åka till Finland för att besöka två skolor som jobbar med "Intelligent på tangent" eller "att skriva sig till läsning". Samma metod som vi jobbar med på Gripsholmsskolan och även där plockade jag med mig tips och idéer. Den metoden har många fördelar för de elever som behöver lite extra träning för att komma igång med läsningen ordentligt. Jag har sett det själv på skolan, en elev kan tycka att läsningen är jobbig men kan skriva sida efter sida när han/hon får hitta på innehållet i texten själv. Vi vinner mycket på att utgå från elevernas egna intressen, även i läsinlärningen. 

Så nu är det med lite extra energi som jag kör igång med följande arbetsvecka! :)


Ha en fortsatt trevlig helg!
Hälsar Jenny!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar