söndag 13 november 2011

ABC...

Den här veckan har det varit mycket lästräning och matematik på schemat. Jag har varit med ettorna och tränat läsning, med treorna och tränat klockan samt jobbat med matematik och svenska i fyran. 
Att träna läsning med ettorna är något jag vill lägga mycket tid på nu. Det är bättre att jobba förebyggande i ett tidigt skede än att vänta tills svårigheter uppstår efter något år.  Då kan vi förhoppningsvis undvika att barnet misslyckas och känner att han/hon inte kan.  
Barn har olika förutsättningar när de börjar skolan. En del kan redan läsa, andra har precis börjat bekanta sig med bokstäver och ljud. En del barn älskar att läsa medan andra inte visar intresse alls. Dessutom påverkar mognadsnivå, personliga egenskaper och förkunskaper. Dessa barn behöver olika saker för att gå vidare i sin läs- och skrivinlärning.
Innan jag började jobba på Gripsholmsskolan jobbade jag som speciallärare med ungdomar och unga vuxna. Jag fick se konsekvenserna av bristfällig undervisning under de första skolåren. Att som ung vuxen ge sig ut på arbetsmarknaden men inte kunna skriva en arbetsansökan eller läsa ett kontrakt ordentligt, det utgör ett stort funktionshinder! Men framför allt påverkar det självkänslan. Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att kunna delta i samhället fullt ut. Det är i f-klassen, 1:an och 2:an det viktigaste arbetet görs även om effekterna och svårigheterna blir tydliga först när barnet blir äldre. 

Klasslärarna gör ett mycket bra jobb och när jag i början av hösten gjorde en kartläggning av läsfärdigheterna visade det sig att ettorna är riktigt duktiga läsare! I bland behövs det ändå lite extra för att komma igång och det jobbar vi med nu. Det är härligt att se när det plötsligt ”lossnar” för en elev och hur ivriga de blir att läsa mer och mer. Det är så det ska vara när vi läser och skriver i skolan, ROLIGT! 

Lästräning på gång. Vi har skrivit egna meningar som klipps sönder och ska pusslas ihop igen. 


Här jobbar vi med bokstävernas ljud och hur de blir ett ord när de (klossarna)kopplas ihop.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar