söndag 11 december 2011

Kartläggningar på gång

Svenska ett ämne som jag som speciallärare jobbar mycket med. Denna vecka i form av kartläggning i klass tre, lästräning med elever i flera klasser samt enkel kartläggning av språket med förskoleklasserna.

Treorna har under fyra lektioner fått göra uppgifter i läsförståelse, ordförståelse, rättskrivning och ljudanalys. De tog detta på största allvar och alla jobbade mycket koncentrerat. 
Full koncentration när eleverna jobbar med läsförståelse.Ljudanalys.


Kartläggningen görs som en utvärdering av kunskapsläget i klassen. Dels som stöd för planeringen av undervisningen men även för att följa upp att alla elever får vad de behöver för att hela tiden utvecklas. Speciellt när det gäller svenska är det viktigt att i ett tidigt skede fånga upp de elever som eventuellt behöver mera stöd. Ju äldre eleverna blir desto mer kräver skolarbetet i alla ämnen en god läs- och skrivförmåga. 

Kartläggningen ger en bra övergripande bild av kunskaperna i klassen och är samtidigt en utvärdering på hur väl undervisningen täcker upp alla delområden. Det ger oss information om vilka kunskaper och elever vi behöver titta noggrannare på. 

Talträning och kartläggning av språket i förskoleklasserna är ett annat område som är på schemat just nu. Att jobba med språket innebär mycket mer än att jobba med bokstäver och läsning. I förskoleklasserna jobbar man med grunden för att lära sig läsa och skriva, den så kallade "fonologiska medvetenheten".  

Alla barn måste lära sig att uttala och känna igen de ljud som ingår i vårt språk. Oftast lär sig barnen detta automatiskt, men det kan ta olika lång tid. En del barn har särskilt svårt med vissa ljud som "s" eller "r" och då kan vi hjälpa till genom att öva språkljuden i klassen. Behövs det ytterligare träning kan eleverna få träna mera enskilt eller i små grupper. Oftast får vi hjälp av talpedagogerna vid resurscentrum i Strängnäs som kommer ut och tränar. Andra gånger får eleverna träna med mig i lilla klassen. 

Att träna tal och språkljud är riktigt roligt. Det handlar om att träna musklerna i ansiktet och munnen och det kan man göra bl.a. genom grimaser,  tung-gymnastik, ramsor, sånger  och blåsa pingisbollar. Låter roligt, eller hur?

Hälsningar,
Jenny
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar