fredag 16 mars 2012

Fenomenala hjälpmedel.

Att vi ofta använder datorerna i undervisningen på vår skola känner nog de flesta till. Vi tror på fördelarna med att skriva sig till läsning, eleverna blir vana datoranvändare och producerar innehållsrika texter med fin layout.

Det vi inte tänker på lika ofta är vilken fördel det är för elever i behov av extra stöd att ha tillgång till en egen dator där de kan få hjälp med skrivning, stavning, uppläsning, inläsning, konkretisering, lättläst innehåll och mycket mer. Utan att detta särskiljer dem på något sätt, datorn är lika självklar för alla i klassen men den används på olika sätt!

Tekniska hjälpmedel är en del av det arbete vi gör för att hitta individuella lösningar för varje elev. Det är en del som är till stor nytta när eleverna ska bli mer självständiga på lektionerna. Det är ett stöd som de kan använda även utanför klassrummet och skolan för att komma runt sina svårigheter. Det blir verkligen ett personligt hjälpmedel, anpassat efter individuella behov.

Idag vill jag lyfta fram I-paden lite extra - det stora hjälpmedlet i en liten förpackning. För tillfället jobbas det mycket med denna lilla manick i lilla klassen. Eleverna är intresserade av den och den är otroligt lätt att använda.

Förskolebarnen har tränat talet, munmotoriken och blåst såpbubblor. Oj så roligt att blåsa såpbubblor på en I-pad! :)

Ettorna har tränat bokstäver och stavning med hjälp av spel, ljudande tangentbord och talsyntes. I matematiken har vi tränat klockan och huvudräkning.
Tvåor och treor har bland annat använt den till att konkretisera positionssystemet vid uträkningar med stora tal. Jag har precis samma material i pappersform som går lika bra att använda i syftet att konkretisera uträkningarna, men det blir så mycket roligare med I-paden.Eleverna är vana att jobba med datorn, men I-paden är ett nytt och intresseväckande inslag på lektionerna och kan motivera de flesta elever. Det finns en uppsjö av appar som är tänkta att använda hemma och i skolan. Det tar tid att hitta guldkornen, men sen är det ett mycket bra hjälpmedel.

Trevligt veckoslut!
hälsar Jenny

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar