fredag 15 februari 2013

Den eviga skoldebatten..

Jag satt och tittade på aktuellt igår då de intervjuade professorn och hjärnforskaren Martin Ingvar kring betydelsen av betyg i skolan. Vad ska vi göra för att få bättre resultat i skolan? Hur viktiga är betygen och vad är det största problemen i svensk skola?

Ofta handlar debatten om ökade vuxentäthet, mer tid för lärarna att faktiskt jobba med barnen istället för med byråkratisk dokumentation, om en oro att betyg i låga ålder kan vara negativ för barnen osv. Men handlar det faktiskt om det? Martin Ingvar svarade istället så här:

"största problemet i skolan idag är att många barn kommer långt upp innan man inser att de inte har de verktyg de behöver, framförallt läsningen".

Ja, det känner jag igen. Jag har tidigare jobbat med ungdomar i åldern 16-19 år där jag kunde stöta på ungdomar som inte hade knäckt läskoden eller som läste på nybörjarnivå trots att de gick på gymnasiet. Så får det inte vara. Läsfärdigheten är viktig för framgång i alla teoretiska ämnen i skolan. Hjälpen ska ges tidigt så att den negativa effekten av bristande läsfärdigheter minimeras. Ofta kan vi lärare luras och tro att barnen läser bättre än de faktiskt gör, vi "tycker" att det gör framsteg och utvecklas. Men vet vi att de verkligen gör det?

Vad kan man då göra åt det här? Martin Ingvar säger så här:

"upprepade tester för att kolla att ungarna får med sig läsförmågan tidigt i skolan. Det är den säkraste predictorn på att det kommer att gå bra i skolan".

Precis. Test uppfattas ofta som en negativ, problemsökande metod med syftet att sortera barnen i olika fack. Jag menar att det beror på hur och i vilket syfte testen används. Jag ser det som en bra och enkel metod för att få en överblick över kunskapsläget i klassen och en bra rutin för hur vi följer upp (inte bara tycker till om!) barnens utveckling. Det behövs framförallt gällande en sådan viktig och mångfacetterad färdighet som läsning (det är ju inte bara att knäcka koden, det handlar också om läsflyt, läshastighet, läsförståelse osv).

På Gripsholmsskolan har jag försökt få till sådana rutiner, med fokus i första hand på nybörjarläsarna. Vi har tester och enskilda lässamtal varje termin i de lägre årskurserna. Det är ett effektivt sätt att fånga upp de som riskerar att halka efter.  Jag ser det som ett viktigt komplement till klasslärarnas observationer av elevens arbete i klassen, för att garantera att vi faktiskt vet vad eleverna kan och vad de behöver för att utvecklas vidare.

Klasslärarna har nytta av informationen som kommer fram, jag som speciallärare får en fingervisning om vilka elever som jag behöver fånga upp och föräldrarna brukar också uppskatta den information som testerna ger. Barnen ser det oftast bara som en annorlunda svenska- eller matteuppgift. Om inte vi vuxna lägger någon negativ värdering eller gör en stor sak av det hela så gör inte barnen det heller.

Så efter sportlivet kör vi igång med vårterminens tester i samtliga klasser på skolan. Då kollar jag upp matematik och svenska i alla klasser utom treorna som kommer att ha fullt upp med nationella proven.

Om någon vill se gårdagens avsnitt av aktuellt så hittar ni det här: http://www.svtplay.se/video/1031915/14-2-21-00-textat/?beskrivning=1

Trevligt sportlov!
hälsar Jenny

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar