torsdag 12 september 2013

Nya ansikten i lilla klassenHej på er!

Mitt namn är Linda Saarela och jag kommer att sköta specialundervisningen detta skolår här på Gripsholmsskolan. Till min hjälp har jag även med speciallärarna Ida Kronholm och Jessica Nylund, vilka även jobbar som klasslärare här på skolan. 

Jag är bekant med skolan och eleverna sedan tidigare eftersom jag under två år jobbat som klasslärare i Vargklassen. Jag är utbildad speciallärare och kom till Gripsholmsskolan raka vägen från mina lärarstudier glädjs jag nu givetvis åt att ha fått chansen att jobba med specialpedagogiken på riktigt. Det kommer att bli mycket intressant och lärorikt!

Jag har nu kommit igång med arbetet och träffar de närmaste veckorna skolans alla 260 elever genom de kartläggningar och uppföljningar som görs varje höst och vår, ett gediget arbete kan jag lova. Det är roligt att få lära känna alla elever samtidigt som kartläggningarna är en bra utgångspunkt för planeringen av de specialpedagogiska insatserna. För dig som är nyfiken på hur och vad vi kartlägger kommer här en kort beskrivning.

I förskoleklasserna kartläggs talet för att upptäcka eventuella svårigheter med uttal av något av språkljuden, oftas S eller R. I åk 1 kontrolleras elevernas bokstavskännedom samt hur långt de har kommit med sin avkodning (identifiering och igenkänning av skrivna ord). I åk 1 kartläggs också grundläggande taluppfattning och grundläggande begrepp i matematiken. I åk 2-3 följs läsutvecklingen upp med avseende på läshastighet, lässtrategier och läsförståelse. I åk 4-5 följs elevernas läshastighet upp. 

Kartläggningar kommer inte till nytta om resultatet inte analyseras och leder till rätt typ av stöd i de fall där behov finns. Så, efter att kartläggningarna är klara börjar det riktiga arbetet. Att finna vägar som kan leda till framsteg och utveckling samt att träna, träna och träna. Vi ser med andra ord fram emot en höst i kämparandans och problemlösningens tecken!

Med de orden tar vi snart helg och jobbar vidare nästa vecka!
Trevlig helg, ut och njut!

/Linda

PS. Om du som förälder har tankar eller frågor gällande specialundervisningen, elevvården eller andra saker, tveka inte att ta kontakt med mig eller någon av mina kollegor. Kontaktuppgifter till oss alla hittar ni på skolans hemsida.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar