torsdag 10 oktober 2013

På god grundSamhället kräver att vi dagligen ska kunna tillägna oss skriftlig information och nya kunskaper genom läsning. Vi behöver också kunna förmedla olika budskap genom skrift. Detta kräver en god läs- och skrivförmåga. En av mina viktigaste uppgifter som speciallärare här på skolan är att följa upp läs- och skrivutvecklingen hos alla elever för att kunna stödja de som stöter på utmaningar inom dessa områden. Det kan vara fråga om att elever behöver fler repetitioner, längre tid för inlärning eller anpassade arbetssätt, något som det inte alltid finns utrymme för i en stor klass. 

En förutsättning för att kunna hjälpa de elever som stöter på utmaningar, både stora och små, i sin läs- och skrivutveckling är först och främst att hjälp och träning sätts in tidigt. Här på skolan är vi ganska bra på att lägga in stöd i ett tidigt skede. I förskoleklass jobbar vi med talträning bland de elever som har problem med att uttala särskilda språkljud och på hösten i åk 1 sätts lästräning in bland de elever som inte knäckt läskoden. Ett tidigt agerande ger goda chanser till framsteg, mindre risk för kunskapsluckor och en minskad risk för att behöva uppleva återkommande nederlag för att man inte fått lära sig läsa, skriva, räkna matte eller vad det nu kan vara. 


Jag tror knappast att någon som bygger sig ett hus skulle slarva med grunden. Har man för bråttom eller struntar i att göra en grund över huvudtaget kommer det förr eller senare att bli lite motigt. Vaggarna blir sneda, huset börja luta, fuktskador uppstår och i värsta fall rasar hela huset om grunden är för porös. Då blir det mycket jobb med att försöka reparera och återskapa. Samma sak är det med färdigheterna i läsning, skrivning och matematik. Slarvar man med grunden skapar det i förlängningen merarbete och så blir det i slutändan betydligt tyngre än om man skulle gjort det ordentligt från början. 

Med de orden tar vi helg. Passa nu på att ta ut det sista av denna fantastiska, färgsprakande höst! Snart står träden nakna och regnet som spön i backen.
Trevlig helg!
/Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar